Bindweefselmassage

Bindweefselmassage is een vorm van massage, waarbij een prikkel aan het onderhuids bindweefsel wordt gegeven. Deze prikkel beïnvloedt de wisselwerking tussen inwendige organen, de huid, spieren, botten e.d. Bindweefselmassage is een reflexzonebehandeling. Door op een speciale manier het bindweefsel te prikkelen, kan er een regulering van organen tot stand komen. Zo kan men via de huid invloed uitoefenen op bijvoorbeeld het functioneren van maag en darmen, maar ook op de circulatie in armen en benen. Het effect van de originele bindweefseltechniek werkt zeer diep door.