Manuele lymfedrainage

Met manuele lymfedrainage wordt door middel van speciale technieken het hele lymfestelsel aangezet om een verbetering van de lymfeafvoer te bewerkstelligen. Gifstoffen kunnen dan sneller worden afgevoerd, waardoor er een verbetering in de celstofwisseling plaatsvindt. Doel van deze behandeling is het voorkomen dat zich ergens afvalstoffen ophopen. Bij zwellingen en acute aandoeningen kan een verbeterde afvoer van opgehoopt vocht plaatsvinden dat een versnelling van herstel tot gevolg heeft. Bij oedemen, ten gevolge van een vertraagde bloedafvoer en/of een slecht vaatstelsel, kan manuele lymfedrainage zeer goede diensten bewijzen. Lymfedrainage is een prettige zachte behandeling met circulerende en spiraalvormige drainagebewegingen die op het ritme van het hart gegeven wordt. Dit geeft tijdens en na een lymfedrainage behandeling een ontspannend gevoel.