Voetreflexzonemassage

Voetreflexologie gaat er vanuit dat de organen en weefsels in het lichaam weerspiegeld worden in de voeten. Massage van de reflexzones kan derhalve blokkades oplossen en het lichaam weer in balans brengen. Dat voetreflexzonemassage werkt, is proefondervindelijk aangetoond omdat velen baat hebben bij het stimuleren van de corresponderende zones op de voet. Men veronderstelt een reflectoire beïnvloeding als gevolg van de voetreflexzonemassage, waardoor het mogelijk verstoorde innerlijke evenwicht in het lichaam hersteld kan worden. Voetreflexzonemassage is geschikt om toe te passen bij al dan niet vastgestelde klachten, ter algehele ontspanning, ter stimulering of preventief.